Wij zijn MORV adviseurs! Een milieukundig adviesbureau wat voornamelijk opereert in Noord en Oost Nederland. We verzorgen onderzoek en advies op het gebied van bodem en ecologie.

Binnen het vakgebied bodem verrichten wij milieukundig (voor)onderzoek en voeren partijkeuringen van grond, baggerspecie en niet vormgegeven bouwstoffen uit. Tevens doen we milieukundig (water)bodemonderzoek en zijn we gespecialiseerd in milieukundig onderzoek naar kunstgrasvelden en naar de groenstroken daarom heen.

Binnen het vakgebied ecologie verzorgen wij onderzoek, begeleiding en advisering bij projecten, evenementen, ruimtelijke inrichting en ecologisch beheer.

We zijn een groeiend bedrijf en onderscheiden ons van de gevestigde orde door (echte) korte lijnen en persoonlijk contact. Nut en noodzaak in relatie tot het doel van de onderzoeken en projecten staan bij ons altijd centraal. We maken dan ook leesbare rapporten en komen in één oogopslag tot de kern van de zaak. Uiteraard is alles nader onderbouwd in benodigde bijlagen vanuit analyses, normen en wetgeving. Deze aanpak biedt toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, hun belanghouders en uiteindelijk de samenleving. MORV adviseurs opereert van nature dan ook pragmatisch, proactief en resultaatgericht. We steken graag de handen uit de mouwen om de buitenruimte voor ons allemaal een stukje mooier te maken.

Werkvelden Bodem