Partijkeuring Surhuisterveen

,

“Een standaard partijkeuring grond, wat kost dat?” Deze woorden waren het begin van de eerste opdracht van MORV. De vraag kwam van Foeke Holtrop van Holtrop Grondwerken B.V. te Ouwsterhaule. Holtrop Grondwerken was voornemens de humeuze bovengrond op een perceel van 17.000 m2 laagsgewijs af te graven ten behoeve van de nieuwbouw/herinrichting op een uitbreidingslocatie (fabriek) te Surhuisterveen. Waar enkele jaren terug een bodemonderzoek geen beperkingen vormde voor de toenmalige eigendomsoverdracht leek de bodem na een eerste verkenning nu niet voor het beoogde hergebruik in aanmerking te komen. Door een specifiek op de voormalige en toekomstige situatie afgestemde bemonsteringstrategie is grondverzet en hergebruik van de bovengrond toch mogelijk gemaakt.