Onze essentie

Wij zijn MORV adviseurs! Een milieukundig adviesbureau wat voornamelijk opereert in Noord en Oost Nederland. We verzorgen milieukundig (voor)onderzoek en voeren partijkeuringen van grond, baggerspecie en niet vormgegeven bouwstoffen uit. Tevens doen we milieukundig (water)bodemonderzoek en zijn we gespecialiseerd in milieukundig onderzoek naar kunstgrasvelden en naar de groenstroken daarom heen.

We zijn een groeiend bedrijf en onderscheiden ons van de gevestigde orde door (echte) korte lijnen en persoonlijk contact. Nut en noodzaak in relatie tot het doel van de onderzoeken staan bij ons altijd centraal. We maken dan ook leesbare rapporten en komen in één oogopslag tot de kern van de zaak. Uiteraard is alles nader onderbouwd in benodigde bijlagen en analyses conform (NEN) normen en wetgeving. Deze aanpak biedt toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, hun belanghouders en uiteindelijk de samenleving. MORV adviseurs opereert van nature dan ook pragmatisch, proactief en resultaatgericht. We steken graag de handen uit de mouwen om de buitenruimte voor ons allemaal een stukje mooier te maken.

MORV is gecertificeerd om in het veld monstername conform de geldende richtlijnen te verrichten. De certificering omvat BRL SIKB 1000, protocol 1001, en BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Dit betekent dat wij de bemonstering ten behoeve van partijkeuringen grond/baggerspecie, conform protocol, in eigen beheer uitvoeren en ook de veldwerkzaamheden ten behoeve van het land- en waterbodemonderzoek inclusief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in land- en waterbodem.

Concreet betekent dit dat MORV het gehele traject van genoemde (bodem)onderzoeken voor haar opdrachtgevers in eigen beheer verzorgt.  Hierbij komen de flexibiliteit en kwaliteit van onze dienstverlening volop tot uiting.

We werken voor overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Maar ook voor bijvoorbeeld aannemers, projectontwikkelaars en overige bedrijven.

Onze kantoren staan in Drachten en Meppel en we zijn onderdeel van de PLANN Holding.