ECOLOGIE

MORV adviseurs is zuinig op de ecologische waarden van het landschap en leefomgeving. Tegelijkertijd zien we de kansrijke ontwikkelmogelijkheden ervan. MORV adviseurs herkent en erkent de wens om te veranderen, te versterken én te behouden. Ons werkveld is heel breed, we voeren opdrachten uit voor provincies, gemeenten, waterschappen en aannemers en overige partijen die actief zijn in de openbare ruimte. We willen graag zuinig zijn op de ecologische waarden van het landschap. 

Kennis van het vakgebied hebben we hoog in het vaandel staan. Details als natuurbeleid, natuurontwikkeling en beheer, ecologie, ecologische begeleiding en de wetgeving klinkt ons niet vreemd in de oren. Binnen ons bedrijf hebben we op veel gebieden experts. En hebben we de kennis en knowhow niet in huis, dan werken we samen.

We vinden dat de ecologische waarden in het landschap hoog gehouden moeten worden. Dat is prioriteit één! Dat het weidevogelbestand hard achteruit holt, doet ons pijn, maar ook dat er schade ontstaat aan verkeer, veroorzaakt door wild wat “zomaar” een weg oversteekt.

Onderzoek en begeleiding:

Inventarisatie

 • Veldbezoek
 • Quickscan
 • nader onderzoek

Monitoring

 • volgen van ontwikkelingen in het gebied
 • volgen van ontwikkelingen in het landschap

Natuurwetgeving

 • plannen toetsen aan de Wet Natuurbescherming

Projectvoorbereiding

 • begeleiden van idee naar ontwerp

Projectbegeleiding

 • opzetten Plan van Aanpak
 • begeleiden Plan van Aanpak

Projectuitvoering

 • realisatie van de plannen

Advisering en begeleiding

Evenementen en activiteiten (muzikale, culturele evenenmenten, festivals, Survival, etc.)

 • voorbereiding
 • wettelijke kaders
 • begeleiding

Maatschappelijk aspecten

 • adviseren in teruggang weidevogels
 • voorkomen/verminderen wildschade
 • verkeersveiligheid

Ruimtelijke inrichting

 • Het vroegtijdig doorzien van ecologische aspecten binnen gebiedsontwikkeling
 • Zoeken naar ecologisch behoud (indien mogelijk gewin)
 • Streven naar behoud in de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Te denken valt hierbij aan KRW oevers, inbreidingslocaties, ecologische verbindingszone, kade en oeverwerken en infrastructurele werken.

Kortom, MORV draagt bij aan inventarisatie, registratie, dataverwerking, interpretatie en communicatie met het oog op beschikbare en te verzamelen data en achterliggende belangen. Op basis van onze expertise en ervaring denken wij in ons advies praktisch en realistische mee in relatie tot het beoogde doel!