Bodemonderzoek centrum Wolvega

, ,

Het centrum van Wolvega wordt vernieuwd. De winkelstraat wordt opnieuw ingericht, en het plan is om de identiteit van Wolvega zichtbaarder te maken. Denk hierbij aan een verwijzing naar de paardensport. Daarnaast zijn er voornemens om een park aan te leggen, het groene hart van Wolvega, de parkeerplaatsen uit te breiden en te zorgen voor een betere bereikbaarheid. Op dit moment wordt het voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Bodemonderzoeken zijn erg belangrijk bij het aanpassen of ontwikkelen van gebieden, zoals bij het aanpassen van het centrum van Wolvega, om bijvoorbeeld het (grond)werk op een veilige manier uit te kunnen voeren maar ook om op een verantwoorde wijze met de bodem om te gaan. In opdracht van de gemeente Weststellingwerf heeft MORV adviseurs een bodem- en funderingsonderzoek uitgevoerd in het centrumgebied van Wolvega. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de milieu hygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Met dit onderzoek wordt nagegaan of er sprake is van bodemverontreiniging op de locatie van het te ontwikkelen gebied. Daarnaast is er een funderingsonderzoek uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende materialen.

#bodemonderzoek #MORV #funderingsonderzoek #bodemverontreiniging #grondwater #grondwerk #bodem #milieu