Bodemonderzoek voormalige zuivelfabriek “de Eendracht” te Delfstrahuizen

,

In samenwerking met Fleve Advies en Realisatie B.V. heeft MORV adviseurs een bodemonderzoek verricht ter plaatse van de voormalige zuivelfabriek “de Eendracht” te Delfstrahuizen.

De onderzoekslocatie is onderdeel van de voormalige zuivelfabriek (sinds ca. 1900). Na de sluiting van de zuivelfabriek zijn gedeelten van het pand en omliggende percelen gebruikt als scheepswerf/werkplaats. Het bebouwde deel van de onderzoekslocatie wordt momenteel grotendeels gebruikt als hotel/restaurant.

De aanleiding tot het bodemonderzoek wordt gevormd door voorgenomen sloopwerkzaamheden ter plaatse van de onderzoekslocatie. In de toekomst wordt een gedeelte van de bestaande bebouwing gesloopt en wordt nieuwbouw op dezelfde locatie gerealiseerd (uitbreiding hotel). Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).