Ecologische begeleiding Oranjewoud Festival

,

De natuurlijke omgeving van Parklandschap Oranjewoud is een essentieel onderdeel van het Oranjewoud Festival. Een landschap waarvan de organisatie zich bewust is van de grote toegevoegde waarde van de natuur voor het Oranjewoud Festival, maar ook van de kwetsbaarheid ervan. Het festival komt tot stand in nauwe samenspraak met MORV-adviseurs. Te gast zijn in de natuur van Parklandschap Oranjewoud betekent uiteraard veel meer dan je aan de regels en voorschriften houden. Respect voor de natuur en het landschap staan voor het Oranjewoud Festival voorop. Daarom werken ze al jaren samen met Staatsbosbeheer en MORV-adviseurs. Wij monitoren nauwgezet over een langere periode van het jaar en brengen op basis van gedetailleerde (tussentijdse) onderzoeken verslag uit. Precies wordt aangegeven welke voorstellingen wel of geen kans geven op verstoring. Deze adviezen worden integraal overgenomen door de festivalorganisatie en bovendien gedeeld met de gemeente en de provincie. Ook voor het komende festival (26-29 mei 2023) is dit het geval. Niet alleen vanwege de ooievaars die zich in de Overtuin nestelen, maar ook vanwege vele andere dier- en plantensoorten. De jaarlijkse uitkomsten van het ecologische onderzoek worden naast de bevindingen van andere jaren gelegd om langjarige conclusies te kunnen trekken en het festival op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden.