MORV adviseurs voert waterbodemonderzoeken uit. Dit doen we voor gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook voor aannemers en overige partijen die actief zijn in de openbare ruimte. 

Voor nagenoeg elke ingreep in de waterbodem is het noodzakelijk de kwaliteit van de waterbodem vast te stellen. Voorafgaand aan de monstername dient een vooronderzoek verricht te worden. Op basis van het vooronderzoek, watertype en het onderzoeksdoel bepalen de medewerkers van MORV vervolgens de passende onderzoeksstrategie.

Wij kunnen de volgende onderzoeken voor u verzorgen:

  • Vooronderzoek (NEN 5717)
  • Waterbodemonderzoek (NEN 5720)
  • Hoeveelheidsbepaling

Op basis van de onderzoeksresultaten denken wij in ons advies praktisch en realistisch mee in relatie tot de beoogde werkzaamheden.

.