Zijn er plannen voor “grootschalige” ingrepen in een landschap of het plegen van onderhoud in een weidevogelkerngebied? Wordt er een bouwwerk gesloopt of wordt er juist iets gebouwd? Worden er bomen gekapt of sloten gedempt? Dan komt de Wet Natuurbescherming om de hoek kijken.

De Wet Natuurbescherming vervangt drie eerdere wetten: de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet en bevat regels voor het in stand houden en beschermen van natuur, bos en inheemse flora- en faunasoorten:

  • Natura 2000-gebieden (Europees aangewezen);
  • Bos en houtopstanden: bij de kap van bomen of bosschages geldt een meldingsplicht en mogelijk een herplantplicht van eenzelfde areaal;
  • De bescherming van flora- en faunasoorten wordt geregeld op een soortgelijke manier als in de eerdere wet. Nieuw is dat verstoren niet meer strafbaar is als dit zonder opzet gebeurt. Onder bepaalde voorwaarden is opzettelijke verstoring soms ook mogelijk.

De volledige Wet Natuurbescherming behelst twaalf hoofdstukken en diverse artikelen en is te vinden op Overheid.nl, de Wettenbank. Voor de rechtstreekse link klik hier.