Bodem- en ecologisch onderzoek kadeverbetering Blessum

, ,

Periodiek toetst Wetterskip Fryslân de veiligheid van haar regionale keringen. Waar nodig worden in vervolg hierop kaden verbeterd. In de voorbereidingsfase van het deelproject “kadeverbetering Blessum” verzorgt MORV adviseurs de milieuhygiënische bodemverkenning en de ecologische natuurtoets. Een mooi voorbeeld waarin bodem- en ecologisch onderzoek gecombineerd worden uitgevoerd.