Partijkeuring grond ACLO Sportcentrum

,

In opdracht van CSC Sport is een partijkeuring grond (depot) uitgevoerd. De betreffende partij was tijdelijk opgeslagen op het terrein van ACLO Sportcentrum aan het Blauwborgje te Groningen.Met het onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond vastgesteld, waarmee is bepaald of de partij grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en het Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie in aanmerking komt voor hergebruik.