Waterbodemonderzoek waterpartijen in Steenwijkerland

,

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft MORV adviseurs een waterbodemonderzoek verricht ter plaatse van 7 waterpartijen in de gemeente Steenwijkerland.

De gemeente is voornemens de waterpartijen te baggeren. Met de resultaten van het waterbodemonderzoek is de milieuhygienische kwaliteit  van de baggerspecie bepaald en zijn de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie vastgesteld. Tijdens de bemonstering is tevens de laagdikte van de aanwezige specie gemeten.