MORV adviseurs voert partijkeuringen (AP-04 onderzoek) uit. Dit doen we voor gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook voor aannemers en overige partijen die actief zijn in de openbare ruimte. 

Om de toepassingsmogelijkheden van een partij grond, een bouwstof of een partij (gerijpte) baggerspecie te bepalen kan een partijkeuring noodzakelijk zijn. De partijkeuring vormt een milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit voor wanneer de grond, bouwstof of baggerspecie elders wordt toegepast. Ook dient een partijkeuring te worden verrichten voor het aanvragen van een niet-reinigbaarheidsverklaring. Het vooronderzoek vormt een belangrijk onderdeel bij de partijkeuring.

Wij kunnen de volgende onderzoeken voor u verzorgen:

  • Vooronderzoek (NEN 5717 of NEN 5725)
  • Partijkeuring grond- en baggerspecie
  • Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen

Op basis van de onderzoeksresultaten denken wij in ons advies praktisch en realistisch mee in relatie tot de beoogde werkzaamheden.

.