MORV adviseurs verzorgt milieukundig onderzoek ten behoeve van de renovatie van kunstgrasvelden. Dit doen we voor gemeenten en verenigingen, maar ook voor aannemers en overige partijen die actief zijn in de buitensport. 

Tijdens de renovatie en/of het opruimen van kunstgrasvelden komen sporttechnische (bouwstof)lagen en bodemlagen vrij. Bekend is dat deze lagen en de bodem rondom de velden verontreinigd kunnen zijn. MORV verzorgt onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van deze sporttechnische- en bodemlagen. Met het onderzoek wordt eveneens inzicht verkregen in de mate van een eventuele bodemverontreiniging waarna wordt vastgesteld in hoeverre er sprake is van een (geval van) bodemverontreiniging en sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de situatie kan milieu-hygiënisch waterbodemonderzoek eveneens noodzakelijk zijn (kavelsloten rondom).

Wij verzorgen hiertoe (afgestemd op de situatie) een selectie uit de volgende milieu-hygiënisch onderzoeken:

 • Vooronderzoek (NEN 5717 of NEN 5725)
 • Sporttechnische laag
 • Zandonderbouw
 • Ondergrond
 • Waterbodemonderzoek (NEN 5720)
 • Drainagewater
 • Groenstroken rondom velden

Naast de onderzoeken verzorgen wij tevens de coördinatie en begeleiding van bodemsanering tijdens de renovatie van kunstgrasvelden. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Opstellen plan van aanpak
 • Bepalen veiligheidsklasse
 • Opstellen V&G plan (ontwerpfase)
 • Milieukundige begeleiding (proces/verificatie)
 • Vastleggen saneringsresultaat

Op basis van de onderzoeksresultaten denken wij in ons advies praktisch en realistisch mee in relatie tot de beoogde werkzaamheden.

.