Artikelen door S.J. Akkerman

,

CO2 prestatieladder – trede 5

Bij MORV adviseurs vinden we het belangrijk om CO2 bewust te handelen en te investeren in duurzaamheid. Niet alleen binnen ons eigen bedrijfsvoering maar ook bij projecten zijn wij bezig de CO2-uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan het gebruik van duurzame energie, het efficiënt gebruik van materialen en energiebesparing. Door concrete aanpassingen en acties zorgen […]

,

Waterbodemonderzoek waterpartijen in Steenwijkerland

In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft MORV adviseurs een waterbodemonderzoek verricht ter plaatse van 7 waterpartijen in de gemeente Steenwijkerland. De gemeente is voornemens de waterpartijen te baggeren. Met de resultaten van het waterbodemonderzoek is de milieuhygienische kwaliteit  van de baggerspecie bepaald en zijn de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie vastgesteld. Tijdens de bemonstering […]

,

Partijkeuring grond ACLO Sportcentrum

In opdracht van CSC Sport is een partijkeuring grond (depot) uitgevoerd. De betreffende partij was tijdelijk opgeslagen op het terrein van ACLO Sportcentrum aan het Blauwborgje te Groningen.Met het onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond vastgesteld, waarmee is bepaald of de partij grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en het Tijdelijke […]

, ,

Bodemonderzoek en sporttechnisch onderzoek kunstgrasvelden in Noord Friesland

In opdracht van een gemeente in het noorden van Friesland heeft MORV adviseurs bodemonderzoeken verricht ter plaatse van 4 kunstgrasvelden. De milieukundige onderzoeken zijn verricht in combinatie met sporttechnisch onderzoek van de kunstgrasvelden. Op basis van de resultaten van de verrichte onderzoeken is nagegaan in hoeverre renovatie danwel ombouw van de betreffende velden noodzakelijk is. […]

,

Bodemonderzoek tbv bestemmingswijziging

In opdracht van Zeldenrust VROM-advies en projectmanagement heeft MORV adviseurs een historisch onderzoek en verkennend bodemonderzoek verricht. Het bodemonderzoek was nodig in het kader van de voorgenomen bestemmingswijziging. Gelukkig vormen de resultaten van het onderzoek geen beperkingen voor de voorgenomen woningbouw. Wij wensen de initiatiefnemer van het project veel succes met het vervolg van de […]

MORV sponsor van SC Cambuur

MORV adviseurs sluit aan bij de Business Club van SC Cambuur! Het bedrijf, vertegenwoordigd door Jelger Goudberg, is komend seizoen aanwezig in de Verkley Business Club. “Ons bedrijf is opgericht in Leeuwarden, we sluiten dan ook graag aan bij het netwerk van SC Cambuur”, aldus Jelger. MORV adviseurs is een groeiend milieukundig adviesbureau. We verzorgen […]

,

Bodemonderzoek voormalige zuivelfabriek “de Eendracht” te Delfstrahuizen

In samenwerking met Fleve Advies en Realisatie B.V. heeft MORV adviseurs een bodemonderzoek verricht ter plaatse van de voormalige zuivelfabriek “de Eendracht” te Delfstrahuizen. De onderzoekslocatie is onderdeel van de voormalige zuivelfabriek (sinds ca. 1900). Na de sluiting van de zuivelfabriek zijn gedeelten van het pand en omliggende percelen gebruikt als scheepswerf/werkplaats. Het bebouwde deel […]

,

Partijkeuring Surhuisterveen

“Een standaard partijkeuring grond, wat kost dat?” Deze woorden waren het begin van de eerste opdracht van MORV. De vraag kwam van Foeke Holtrop van Holtrop Grondwerken B.V. te Ouwsterhaule. Holtrop Grondwerken was voornemens de humeuze bovengrond op een perceel van 17.000 m2 laagsgewijs af te graven ten behoeve van de nieuwbouw/herinrichting op een uitbreidingslocatie […]

De naam MORV

Per 1 maart 2022 is MORV adviseurs onder de naam VORM adviseurs gestart. De handelsnaam VORM bleek door een ander bedrijf in (de randstad van) Nederland zodanig vastgelegd te zijn dat verwarring tussen beide bedrijven als aannemelijk werd beoordeeld. Om die reden hebben wij besloten onze naam per 1 juni 2022 eenmalig te wijzigen naar […]

Over Ettie

Ettie is binnen MORV adviseurs werkzaam als een praktische en doelgerichte Adviseur bodemonderzoek. Na de studies MBO Milieutoezicht in Delft en HBO Milieukunde in Leeuwarden is Ettie gaan werken als projectmedewerker in de bodemwereld, ondertussen al ruim 15 jaar bij verschillende adviesbureaus in het Noorden van het land. Het werk van Ettie bestaat voornamelijk uit: […]

MORV – Nieuw milieukundig adviesbureau

Grondig bodemonderzoek en helder advies, met aandacht voor de vraag achter de vraag. Dat is de belofte van ‘MORV onderzoek ruimte & milieu’, het nieuwe milieukundig adviesbureau in Leeuwarden en Meppel dat op 1 maart is gestart. Dit nieuwe bedrijf wordt aangestuurd door Jelger Goudberg. Jelger is geen onbekende in de branche. Met zijn jarenlange […]