CO2 prestatieladder – trede 5

,

Bij MORV adviseurs vinden we het belangrijk om CO2 bewust te handelen en te investeren in duurzaamheid. Niet alleen binnen ons eigen bedrijfsvoering maar ook bij projecten zijn wij bezig de CO2-uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan het gebruik van duurzame energie, het efficiënt gebruik van materialen en energiebesparing. Door concrete aanpassingen en acties zorgen wij ervoor dat we minder CO2 uitstoten. Wij zijn dan ook gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede 5).

De CO2-Prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2-Prestatieladder is voor MORV adviseurs het aangewezen instrument om de emissie inventarisatie ofwel footprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met direct betrokkenen te bewerkstelligen. Onderstaand treft u ons certificaat niveau 5 aan. MORV is onderdeel van de PLANN Holding, waaronder bijvoorbeeld ook PLANN ingenieurs valt.

In onderstaande nieuwsbrieven berichten wij over ons CO2 beleid en leest u de stand van zaken omtrent onze doelstellingen en voortgang.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie op de website van het SKAO, www.skao.nl.