De naam MORV

Per 1 maart 2022 is MORV adviseurs onder de naam VORM adviseurs gestart. De handelsnaam VORM bleek door een ander bedrijf in (de randstad van) Nederland zodanig vastgelegd te zijn dat verwarring tussen beide bedrijven als aannemelijk werd beoordeeld. Om die reden hebben wij besloten onze naam per 1 juni 2022 eenmalig te wijzigen naar MORV adviseurs. De nieuwe naam is ook kort en krachtig, verwijst nog steeds naar onze expertisegebieden onderzoek, ruimte en milieu en het logo is ondanks de gedane aanpassingen nog steeds herkenbaar.