Certificering BRL SIKB 2000

,

MORV is gecertificeerd om in het veld monstername, conform de geldende richtlijnen, te verrichten. De certificering omvat BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Dit betekent dat wij de veldwerkzaamheden ten behoeve van het land- en waterbodemonderzoek inclusief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in land- en waterbodem in eigen beheer verrichten. U kunt hier het certificaat downloaden.