Missie en visie

,

MORV adviseurs is een kleine tot middelgrote onderneming wat vooral werkzaam is in Noord en Oost Nederland. MORV adviseurs heeft de ambitie om op geheel eigen wijze een toonaangevend adviesbureau te zijn in de openbare ruimte en milieu.

De missie en visie van MORV adviseurs geeft aan hoe MORV adviseurs zichzelf ziet en gezien wil worden. Voor de dag van vandaag en met het oog op de toekomst. Het geeft de waarden weer van waaruit alle medewerkers van MORV adviseurs handelen. De missie en visie van MORV adviseurs geven onze identiteit en aanpak weer. Het is ons kompas en geeft richting aan de eenduidige en krachtige koers die MORV adviseurs vaart.

Missie

De openbare ruimte is ingericht met oog voor bodem en ecologie.

Visie

MORV adviseurs helpt opdrachtgevers door onderzoek te verrichten op het gebied van bodem en ecologie, waardoor weloverwogen en verantwoorde keuzes worden gemaakt in de inrichting van de openbare ruimte. We zijn voor onze medewerkers een aantrekkelijke werkgever en willen voor onze opdrachtgevers de eerste keus zijn. Flexibiliteit en korte lijnen zorgen ervoor dat we projecten binnen de gestelde termijnen afronden. Onze aanpak is dan ook pragmatisch, proactief en resultaatgericht.