MORV heeft het hoogte niveau op de CO2 prestatieladder behaald!

Bij MORV adviseurs vinden we het belangrijk om CO2 bewust te handelen en te investeren in duurzaamheid. Niet alleen binnen ons eigen bedrijfsvoering maar ook bij projecten zijn wij bezig de CO2-uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan het gebruik van duurzame energie, het efficiënt gebruik van materialen en energiebesparing. Door concrete aanpassingen en acties zorgen wij ervoor dat we minder CO2 uitstoten. En dat heeft er onder andere voor gezorgd dat MORV adviseurs het certificaat niveau 5 van de CO2-prestatieladder heeft behaald. En dat is best bijzonder voor een startend bedrijf!

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een norm die als uiteindelijke doel heeft bedrijven CO2 te laten reduceren. Het liefst zo veel mogelijk. De CO2-prestatieladder maakt inzichtelijk waar zich de besparingsmogelijkheden in een bedrijf bevinden en helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. De ladder kent vijf niveaus. Bij niveau 1 tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie inclusief alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. De CO2-prestatieladder kan door aanbestede diensten en organisaties worden gebruikt bij aanbestedingen.