Trots op het behalen van de erkenning BRL SIKB 1000 en 2000!

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat wij het certificeringstraject met succes hebben doorlopen en daardoor nu door KIWA Nederland BV.  gecertificeerd en erkend zijn voor BRL SIKB 1000 en 2000! Deze erkenning is het resultaat van ons toegewijde werk en onze voortdurende inzet voor milieu verantwoordelijkheid en kwaliteit in onze dienstverlening. Trots zijn we op de bijdrage van onze medewerkers om dit succes in relatief korte tijd te behalen. 

Wat betekent deze erkenning voor MORV en haar opdrachtgevers?
Naast de advieswerkzaamheden die MORV reeds verzorgt, is MORV nu tevens gecertificeerd om in het veld monstername conform de geldende richtlijnen te verrichten. De certificering omvat BRL SIKB 1000, protocol 1001, en BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Dit betekent dat wij de bemonstering ten behoeve van partijkeuringen grond/baggerspecie, conform protocol, in eigen beheer mogen uitvoeren en ook de veldwerkzaamheden ten behoeve van het land- en waterbodemonderzoek inclusief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in land- en waterbodem conform protocol mogen verrichten.

Concreet betekent dit dat MORV vanaf dit moment het gehele traject van genoemde (bodem)onderzoeken voor haar opdrachtgevers in eigen beheer kan verzorgen. Een wenselijke ontwikkeling binnen MORV, waarbij de flexibiliteit en kwaliteit van de dienstverlening volop tot uiting kan komen.

Waarom is deze certificering zo belangrijk?
De erkenning toont aan dat we werken volgens de opgestelde beoordelingsrichtlijnen om de kwaliteit voor bemonstering en veldwerkzaamheden in de (water)bodem borgen. Het bewijst dat we beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en middelen om de bodemkwaliteit nu ook in het veld te onderzoeken en te beoordelen. Dit draagt bij aan de invulling van onze  missie om de openbare ruimte in te richten met oog voor bodem en ecologie.

Om de bemonsteringen en veldwerkzaamheden te kunnen verrichten, is er een veldwerk-bus aangeschaft. De inrichting van de bus is afgestemd op een optimale uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en geconditioneerd transport van het verzamelde monstermateriaal.