MORV adviseurs breidt haar dienstenpakket uit met Ecologie

MORV adviseurs breidt haar dienstenpakket uit met Ecologie
Bij MORV adviseurs vinden wij het belangrijk om zuinig om te gaan met de ecologische waarden van het landschap. Deze ecologische waarden in het landschap moeten we hoog houden! We zien op dit gebied kansrijke ontwikkelmogelijkheden. Wij herkennen en erkennen de wens om dit te veranderen, te versterken en/of te behouden. Details als natuurbeleid, natuurontwikkeling en beheer, ecologie, ecologische begeleiding en de wetgeving is voor ons dus niet onbekend. Wij hebben daarom op ecologisch gebied de expertise in huis!

Ons ecologisch werkveld is heel breed!  Wij voeren opdrachten uit voor provincies, gemeenten, waterschappen, aannemers en andere partijen die actief zijn in de openbare ruimte. Denk hierbij aan opdrachten zoals het volgen van ontwikkelingen in een bepaald gebied of landschap, projectbegeleiding, advisering en begeleiding bij evenementen of activiteiten, veldbezoeken, quickscans, advisering in teruggang van weidevogels, voorkomen/verminderen van wild schades en ga zo maar door.

Meer informatie lees je op onze website: Ecologie – MORV adviseurs (morv-adviseurs.nl)