Incompany Cursus Omgevingswet

Maandag 12 februari hebben wij deelgenomen aan een Incompany Cursus en workshop over de Omgevingswet, georganiseerd door Frank Zeldenrust, eigenaar van Zelf Advies. Deze wet heeft directe invloed op onze adviezen bij MORV, waar we onder andere onderzoek doen naar bodem, water en ecologie. Ook heeft het impact op PLANN ingenieurs, dat gespecialiseerd is in projecten voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Door het volgen van deze cursus en workshop zijn we nu nog beter in staat om onze werkzaamheden adequaat af te stemmen op de geldende wet- en regelgeving.